Nordic Challenge

REGLER

Finska innebandyförbundets (SSBL) tävlingsregler följs i turneringen, med följande förtydliganden/undantag:

§1) Alla lag har minst 4 matcher (juniorer)

Alla lag har minst 4 matcher (vuxna)

Laget tilldelas det utlovade antalet matcher. Antalet inställda matcher kan ändra under turneringen/serien på grund av eventuella kapitulationer, avstängningar från serien osv. I dessa fall kan antalet spelade matcher skilja sig från de planerade matcherna.

§2) Speltiden är 2 x 15 min. I finalerna är speltiden 2×20 minuter. I bronsmatcher 2×15 min.

Undantag: I flickornas F12 juniorer är speltiden i alla matcher 2×15 minuter.

§3) Speltiden stoppas endast under straffslag eller domarens visning. Den sista (1) minuten av matchen är effektiv speltid.

§4) Mätning av utvisningstiden påbörjas efter att spelet har börjat igen efter utvisning.

§5) Matcher slutar inte med en skillnad på 12 mål, utan spelas till slut.

§6) Lagens spelarantal per match är inte begränsat.

§7) I matcher där vinnaren måste fastställas (slutspel) utförs en straffläggning med tre straffskyttar, (utan övertid) i enlighet med SSBL:s seriebestämmelser för enskilda matcher. Hemmalaget inleder straffläggningen. Domarna bestämmer vilken sida straffläggningen utförs på. Målvakten går först till målet och först efter det kommer spelaren som tar straffen in på plan. Efter det får inte längre målvakten bytas för straffslaget. Om situationen fortfarande är oavgjord efter de tredje skyttarna, fortsätter straffläggningen ett par i taget tills vinnaren är klar. Samma tre spelare tar ett straffslag i taget tills straffläggningen är avgjord. Uppföljningsskott behöver inte tas i samma ordning som de tre första straffskotten. Spelare får inte ta sitt tredje skott förrän alla tre spelarna har tagit minst två skott osv.

Undantag Finaler där 5 minuters övertid (sudden death) används, spelas övertiden först, och vid behov straffslag med tre skyttar i enlighet med SSBL seriebestämmelser för individuella matcher (övertid spelas INTE i bronsmatchen).

§8) I finalen har lagen möjlighet till en timeout, 30 sekunder per lag.

§9) En spelare får representera endast ett (1) lag i samma serie/åldersgrupp, till exempel får en spelare som spelat i P12 Tävlingsserielaget inte spela i P12 Utmanarserielaget.

§10) Spelaren behöver inte ha representationsrätt för den klubben hen representerar i turneringen.

§11) Användning av kvot-spelare

Två (2) kvot-spelare (en utespelare högst ett år äldre än seriens åldersgrupp) och en (1) målvakt (en målvakt högst ett år äldre än seriens åldersgrupp) får spela för varje match. Dessa kvot-spelare får inte representera något annat lag i turneringen (inte ens i andra serier). En kvot-spelare får bara representera ett lag i turneringen.

§13) Laget är skyldigt att före den första matchen lämna en lista över alla spelare och ledare till turnerings arrangörer i det elektroniska systemet. Denna lista över spelare måste ha alla spelare och ledare i laget namngivna, och den får inte ändras under turneringen utan arrangörens samtycke. Det finns inget behov att lämna in en papperslista över spelare inför matcherna.

§14) Tävlingsjuryn har rätt att ingripa i olämpligt uppträdande lag och vid behov utesluta dem från serien. Juryn kan också ålägga laget att kräva lämpligt beteende från sina supportrar.

§15) Vi rekommenderar alla spelare att använda skyddsglasögon i turneringen. Användning är dock inte obligatoriskt på grund av skillnader i reglerna i olika länder.

§16) Matcher med två domare kan i undantagsfall dömas av en domare

T12 JUNIORS Denna serie följer turneringsregler med följande undantag:

-På planen befinner sig en (1) målvakt samt fyra (4) spelare samtidigt.
-Ett minskat spelplan används, inga målminskningselement används
-Laget kan byta målvakt om de vill, och målvakten kan även spela som utespelare.
-Rullande byten, byten visslas inte.
-Om målskillnaden ökar till fyra kan det underliggande laget ta in en extra utespelare. När målskillnaden minskar till två återställs spelarmängden.

SPELKLÄDER

Spelarnas klädsel:
Laget måste ha numrerade tröjor av samma färg. Numrerade västar i samma färg kan även användas.
Matchens domare har rätt att hindra en spelare med bristfällig speldräkt från att spela i matchen.

Domarnas klädsel:
Domare måste bära t-skjorta, korta svarta sportbyxor och svarta knästrumpor samt inomhusskor. Domarens tröja är SSBL:s officiella domartröja (pågående samt föregående säsong).

MATCHSTRAFF

I turneringen tillåts en spelare som varit målvakt delta i spelet som spelare, och ingen påföljd enligt PS 614:8 (PR) utdöms.

Tekniskt matchstraff
I Arena Centers turneringar finns inga tekniska matchstraff.
Kaptenen straffas inte för en orimlig inspektionsbegäran.

PS 611:1
– Kaptenen kan begära en utrustningskontroll. Spelaren måste
byta ut utrustningen till godkänd innan hen deltar i spelet.

PS 611:2
– En spelare som saknas i den elektroniska spelarlistan kan läggas till när som helst under eller efter matchen på turneringskontoret.

Matchstraff
Matchstraff leder till avstängning under resten av matchen och för nästa match i samma tävling, samt eventuella andra straff enligt de regler och föreskrifter som arrangören bestämmer.

Ytterligare straff beslutas av turneringens jury och den slutliga avstängningslängden meddelas åt lagets kontaktperson.

En domarrapport kommer att göras för följande förseelser som leder till matchstraff och eventuella ytterligare straff kommer att bli resultatet av dem:

614:11
– En spelare eller funktionär deltar i ett slagsmål.
614:12
– En spelare eller en funktionär begår eller försöker begå en brutal förseelse.

614:13
– En spelare eller en ledare begår missfirmelse.

614:14

– En spelare eller en ledare begår ett hotfullt beteende.

SERIESYSTEM

De anmälda lagen är indelade i grupper. Efter gruppspelen fortsätter turneringen mot playoff matcherna. Det detaljerade seriesystemet bestäms enligt antalet anmälda lag i serien.

PLACERING I SERIEN

Lagens överlägsenhet bestäms utifrån de uppnådda poängen.

2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort.

Om lagen har lika poäng avgörs överlägsenhet enligt följande:

1.Poäng uppnådda i matcher lagen emellan
2.Målskillnad från matcher lagen emellan (gjorda mål minus insläppta mål i matcher lagen emellan)
3.Mål gjorda i inbördes matcher
4.Målskillnad för hela blocket (gjorda mål minus insläppta mål)
5.Gjorda mål i hela blocket
6.Lotteri

Om lagen hamnar på lika poäng i den fortsatta gruppen, påverkar de tidigare gruppspelen inte ordningen på den ytterligare gruppen vid lika poäng.

I den ömsesidiga jämförelsen av grupperna bestäms lagens överlägsenhet enligt följande:

1.Poäng/match
2.Målskillnad/match
3.Gjorda mål/match
4.Lotteri

LAGLEDARE

Den som utsetts till lagledare är ansvarar för sitt lag både under matcherna och på andra ställen, samt för kommunikationen med arrangören under turneringen. Lagledaren måste vara myndig (över 18 år).

INVÄNDNINGAR

Invändning är ett meddelande och krav från en matchpart om att ogiltigförklara eller ändra matchresultatet på grund av brott mot rätten till representation eller rätten att spela, brott mot reglerna eller felaktig tillämpning av reglerna, vilket har eller kan ha påverkat matchen och dess resultat. Domarens beslut i matchen är slutgiltiga. Protester mot sådana beslut kan i regel inte leda till omspel. Turneringsarrangören kan dock bestämma omspel om domaren har fattat ett beslut mot reglerna i matchen. Endast parterna i matchen har rätt att göra invändningar. Invändningen riktas till turneringsarrangören. På grund av händelserna som inträffat i invändningsmatchen ska det rapporteras omedelbart efter matchens slut (senast inom 15 minuter efter matchens slut). Den som gör invändningen ska betala invändningsavgiften till turneringsarrangören när invändningen görs. Beloppet för invändningsavgiften är 100 €, som kommer att återbetalas om det accepteras. Invändningsavgiften kan återlämnas av befogad anledning även när invändningen avslås eller lämnas obehandlad. Invändningen kommer inte att behandlas om invändningsavgiften inte har betalats inom tidsfristen. En försenad invändning kommer inte att behandlas.

En invändning angående representationsrätten eller rätten att spela och en invändningsavgift på €100 måste lämnas skriftligen till arrangören inom 15 minuter efter matchens slut. Invändningen kommer inte att behandlas om invändningsavgiften inte har betalats inom tidsfristen. Det slutliga resultatet av matchen gäller tills saken är löst. På grund av invändningen kan turneringsarrangören beordra att matchen spelas igen. Turneringsarrangören kan också utse det protesterande laget som vinnare, i vilket fall slutresultatet är 5-0 eller ett annat slutresultat som bestäms av arrangören, vilket motståndarlaget i det protesterande laget inte gynnas av. Om invändningen från det vinnande laget accepteras, kommer det slutliga resultatet av matchen att gälla, om inte arrangören beslutar om ett annat resultat som är mer fördelaktigt för motståndarlaget. Turneringsarrangören kan också acceptera invändningen från det förlorande laget eller det oavgjorda laget och ändå låta det slutliga resultatet gälla. Om invändningen att laget spelat på en spelare som inte hade rätt att representera eller spela vid tidpunkten för matchen eller att en tävlingsförbudsdomare deltog i matchen godtas, ska laget fastställas att ha förlorat.

ÖVERLÅTELSE

Som regel är överlåtelsevinsten 5–0. Det kan också vara ett annat resultat som bestämmas av serie arrangören, vilket utesluter taktikering i slutspelen. Laget som övergav matchen anses ha gett upp turneringen. Turneringsjuryn kan, efter eget gottfinnande, fatta ett annat beslut på grund av en motiverad anledning från laget.

En överlåtelsevinst redovisas om:

1. Laget inte dyker upp till matchen
2. Laget är försenat med minst 5 min
3. Laget har färre än 1+5 spelare vid matchstart

Om matchen ändå spelas så att en eller båda av punkterna 2 eller 3 är uppfyllda anses motståndaren ha accepterat rådande situation och matchens slutresultat förblir giltigt.

FÖRSÄKRING

Alla spelare och ledare i lagen som saknar spelarlicens eller annan giltig försäkring sköter sin egen försäkring vid olycka eller andra skador. Vid olycka eller skada etc. är de som deltar i turneringen som spelare eller ledare själva fullt ansvariga för ersättningen för skadan. Arena Center oy ansvarar inte för skador, olyckor eller utgifter orsakade av spelare eller ledare.